pro zobrazení na mapě klikni na obrázek

Port Grimaud

Port Grimaud v 60. letech 20. století po zdlouhavých bojích s úřady postavil alsaský architekt   François Spoerry (1912-99). 

Město je unikátním architektonickým i uměleckým počinem, zhmotněním Spoerryových představ. Spoerry město vybudoval na neobydleném, bažinatém území a místo umně proměnil k nepoznání. Port Grimaud, jeho uzoučké ulice, domy s barevnými omítkami a přímým přístupem k moři i na pevninu je právem zařazeno na seznam Světového kulturního dědictví 20. století.

Město přezdívané „Benátky Provence“ se rozprostírá na ploše 75 hektarů. Najdeme zde 7 km vodních kanálů, 2000 míst pro kotvení lodí, 14 km nábřeží, 40 mostů a 1 dřevěnou lávku.  Po dřevěném mostu přejdeme z náměstí přímo k modernistickému kostelu. Sluneční paprsky pronikají dovnitř kostela okny s barevnými skly, která navrhl Victor Vasarely.

Byť je Port Grimaud mnohými považován za tradiční obec, ve skutečnosti se jedná o velký soukromý objekt ve spoluvlastnictví 2400 stálých obyvatel. Městečko je rozděleno na tři městské části, přičemž každá z nich spadá pod správu jednoho ze tří samosprávných svazů. Svazy se mimo běžných záležitostí starají především o zachování architektonické soudržnosti.

Zdroj  Textu
Fotogalerie